گروه تلگرام فلکه کارگران تهران

در این گروه آگهی استخدام و کاریابی رایگان بدهید این گروه را به صاحب کاران و کارگران دیگر معرفی کنید تا دست به دست به چرخد و پیشرفت کند لینک این گروه https://t.me/joinchat/BEKdp0i-6o0Y3ouTicXNOw گروه اصلی: https://t.me/joinchat/BEKdp01ONyvdgkQvwULxHQ

اعضا
68
بازدید صفحه
46
ارسالی توسط