گروه تلگرام گلهاے دهہ 60

ما نسل سوخته نیستیم🌷 🌹انسان بودن چه سخته حیوان بودن چه آسون🌹 بی ادبی و حرفهای مبتذل=ریمو توهین و بی حرمتی=ریمو به حریم خصوصی یکدیگر احترام بگذارید.🌷 ویس هم میتونید بدید😉😄 https://t.me/joinchat/JZw_H0PMA3H47NOINjwCcw

دسته بندی: سرگرمی
اعضا
114
بازدید صفحه
122
ارسالی توسط