گروه تلگرام مهندسین و استادکاران تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

گروه تخصصی مهندسین و استادکارن تاسیسات سرمایشی و گرمایشی ایران 🔸 تبلیغات کالای تخصصی 🔸معرفی متخصصین فنی 🔸ارائه و دریافت مشاوره فنی

اعضا
987
بازدید صفحه
820
ارسالی توسط