کانال تلگرام کارآفرینان

در این کانال لینک کانالهایی که پکیج های پولی را رایگان پاپ میکنند گزاشته میشود https://t.me/joinchat/HBQ8z0SL4wol_6VhMmisgQ گروه با این همه پکیجی که داریم باید در یک زمینه متخصص شویم بعد پولدار میشیم

اعضا
988
بازدید صفحه
40
ارسالی توسط