کانال تلگرام گیاهان بومی مازندران

🌿 شناخت گیاهان بومی شمال ایران 🌿 اطلاعات گیاه پس از شناسایی توسط کارشناسان گیاه شناسی, با ترتیب زیر در این کانال منتشر می شود: 📷 تصویر 🔤 نام علمی 📄نام رایج فارسی یا محلی 🚩 منطقه مشاهده شده 📆 تاریخ مشاهده

دسته بندی: آموزشی
اعضا
20
بازدید صفحه
19
ارسالی توسط