کانال تلگرام کاریابی حافظ علی آباد

تأمین نیروی کار و معرفی فرصتهای شغلی شهرستان علی آباد کتول و حومه 01734227931- 09336184068 آدرس: علی آباد کتول خیابان جنگلده نبش بوستان 15 ارتباط با ادمین @Kar_hafez

اعضا
1k
بازدید صفحه
12
ارسالی توسط