کانال تلگرام جامعه

جامعه ایرانی ما به گسستگی دچار شده ، کانال جامعه در پی آسیب شناسی و پیوند این شکافهاست. با تمرکز بر منافع ملی با حفظ کرامت انسان و حسن همجواری منطقه ای و جهانی 🔴 ما را در بهبود و توسعه جامعه یاری دهید ادمین سعید ارجمندی Sa_social_id@

دسته بندی: اجتماعی
اعضا
199
بازدید صفحه
17
ارسالی توسط