کانال تلگرام دیوار برخوار نصف جهان

کانال خبر برخوار نصف جهان @ndsskk_3060 این کانال با مدیرت اقای امید مرادی انجام میشود این کانال دیوار برخوار می باشد. خبرنامه های برخوار می باشد. با تبلیغ و قیمت خوب. ثبت در سایت مرجع شبکه های اجتماعی مرادی 09902844662 ارتباط با ما: @WBBRSOM

دسته بندی: اخبار
تعرفه های آگهی در این کانال تلگرام
تبلیغ کانال
10,000
تبلیغ اخبار استان
20,000
اطلاط گم شده
5,000
اعضا
92
بازدید صفحه
45
ارسالی توسط